Agenda
Lundi
17.04
Mardi
18.04
Mercredi
19.04
Jeudi
20.04
Vendredi
21.04
Samedi
22.04
Dimanche
23.04
Principale NHL Principale NHL Principale NHL Principale NHL Principale NHL Principale NHL Principale NHL
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
08:45 - 09:15
Suède
08:45 - 09:15
Allemagne
08:45 - 09:15
République tchèque
09:00


09:15
-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-
09:30
09:30 - 11:00
République tchèque
09:30 - 10:00
Canada
09:30 - 10:00
Canada
09:30 - 10:00
République tchèque
09:30 - 10:00
Suède
09:45


10:00
10:00 - 11:00
République tchèque


-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-
10:15
10:15 - 11:30
Allemagne
10:15 - 10:45
Slovaquie
10:15 - 10:45
Suède
10:15 - 10:45
Allemagne
10:15 - 11:30
Allemagne
10:30


10:45


-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-


11:00
-Rolba-
-Rolba-


11:00 - 11:30
République tchèque
11:00 - 11:30
Slovaquie
11:00 - 12:15
Slovaquie


11:15
11:15 - 12:45
Canada


11:30


-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-


-Rolba-
11:45


11:45 - 13:00
Canada
11:45 - 13:00
Allemagne
11:45 - 13:00
République tchèque


12:00


12:15
-Rolba-
12:15 - 12:45
Echauffement
12:30
12:30 - 13:45
Suède


12:45
-Rolba-
-Rolba-
13:00
13:00 - 14:30
Suède
-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-


13:00 - 15:15
Championnat du Monde U18 Slovaquie vs Canada 13h00
13:15


13:15 - 14:30
Suède
13:30
13:45
13:45 - 14:15
Echauffement
13:45 - 14:15
Echauffement
-Rolba-


14:00
14:00 - 15:15
Canada


14:15
-Rolba-
-Rolba-
14:30
-Rolba-
-Rolba-
14:30 - 16:45
Championnat du Monde U18 Canada vs Suède 14h30
14:30 - 16:45
Championnat du Monde U18 Canada vs Allemagne 14h30
14:45
14:45 - 16:15
Réserve
14:45 - 16:00
République tchèque
15:00
15:15
-Rolba-
-Rolba-
15:30
15:45
16:00


-Rolba-
16:15
-Rolba-
16:15 - 17:30
Slovaquie
16:15 - 16:45
Echauffement
16:15 - 16:45
Echauffement
16:30
16:30 - 17:00
Echauffement


16:45
-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-
17:00
-Rolba-


17:00 - 19:15
Championnat du Monde U18 Allemagne vs République Tchèque 17h00
17:00 - 19:15
Championnat du Monde U18 Suède vs République Tchèque 17h00
17:15
17:15 - 20:30
Championnat du Monde U18 République Tchèque vs USA 17h15


17:30


-Rolba-
17:45


17:45 - 20:00
IIHF Test Game
17:45 - 18:15
Echauffement
17:45 - 18:15
Echauffement
18:00
18:15
-Rolba-
-Rolba-
18:30
18:30 - 20:45
Championnat du Monde U18 République Tchèque vs Slovaquie 18h30
18:30 - 20:45
Championnat du Monde U18 Slovaquie vs Suède 18h30
18:45
19:00
19:15
-Rolba-
-Rolba-
19:30
19:45
20:00


-Rolba-
20:15


20:30
-Rolba-
20:45
-Rolba-
-Rolba-
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00