Agenda
Lundi
20.03
Mardi
21.03
Mercredi
22.03
Jeudi
23.03
Vendredi
24.03
Samedi
25.03
Dimanche
26.03
Principale NHL Principale NHL Principale NHL Principale NHL Principale NHL Principale NHL Principale NHL
07:00
07:15
07:30
07:30 - 08:45
SAE Hockey
07:30 - 08:45
SAE Hockey
07:30 - 08:45
SAE Hockey
07:45


08:00


08:00 - 10:00
Club Patineurs
08:00 - 18:30
Curling
08:00 - 12:00
Patinage public hockey
08:15
08:30


08:30 - 11:30
Ecoles


08:30 - 11:30
Ecoles
08:30 - 11:30
Ecoles


08:30 - 11:30
Ecoles
08:30 - 11:30
Ecoles


08:45
-Rolba-


-Rolba-
-Rolba-


09:00
09:15
09:30
09:45
10:00


-Rolba-
10:15
10:15 - 11:45
HCA I


10:15 - 11:45
HCA I


10:15 - 11:45
HCA I


10:15 - 11:45
HCA I


10:15 - 11:45
HCA I


10:15 - 11:45
HCA I


10:15 - 11:45
HCA I


10:30
10:45
11:00
11:15
11:30


-Rolba-


-Rolba-


-Rolba-


-Rolba-


-Rolba-
11:45
-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-
11:45 - 16:45
Arrosage Curling
-Rolba-


-Rolba-


12:00


12:00 - 13:00
Ecole de hockey


-Rolba-
12:15


12:30
12:30 - 15:15
Club Patineurs


12:45
13:00
-Rolba-


13:00 - 16:00
Patinage public
13:15
13:30
13:30 - 15:30
Ecoles
13:30 - 15:30
Ecoles


13:30 - 16:00
Patinage public hockey
13:30 - 15:30
Ecoles
13:30 - 15:30
Ecoles
13:30 - 15:30
Gala CPA


13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
-Rolba-


15:30
-Rolba-
-Rolba-
15:30 - 16:30
Ecole de hockey


-Rolba-
-Rolba-
-Rolba-


15:45
15:45 - 16:45
SAE Patinage
15:45 - 16:45
Gala CPA


16:00
-Rolba-


-Rolba-
16:15
16:15 - 17:30
Club Patineurs


16:30


-Rolba-
16:45
-Rolba-
16:45 - 17:45
U11
16:45 - 17:45
U9
-Rolba-
17:00
17:00 - 18:00
U9


17:00 - 18:00
U13-Elit


17:00 - 18:30
Gala CPA
17:15
17:15 - 18:15
U15-Elit


17:15 - 18:15
U11
17:30


-Rolba-


17:45
17:45 - 18:45
U13-Elit
-Rolba-
-Rolba-


17:45 - 18:45
U15-Elit


18:00
-Rolba-
18:00 - 19:00
SAE Patinage
18:00 - 19:00
U15-Elit
-Rolba-
18:15


18:15 - 19:15
U15-Elit
-Rolba-


18:15 - 19:15
U13-A


-Rolba-


18:15 - 22:00
Préparer Glace Curling
18:30
18:30 - 20:30
Curling


18:30 - 19:30
Gardiens
-Rolba-
-Rolba-
18:30 - 20:00
Vétérans
18:45
-Rolba-
-Rolba-
19:00
19:00 - 20:00
U17-Top
-Rolba-


-Rolba-


19:15


-Rolba-
19:15 - 19:45
Echauffement


19:15 - 20:30
U17-Top
-Rolba-
19:15 - 20:15
Club Patineurs
19:15 - 19:45
Echauffement


19:30
19:30 - 21:00
Panthères


-Rolba-


19:45


-Rolba-


-Rolba-


20:00
-Rolba-
20:00 - 22:00
Curling
20:00 - 23:00
Match HCA vs Langnau Tigers 20h


20:00 - 23:00
Match HCA vs Langnau Tigers 20h
-Rolba-
20:15
20:15 - 21:15
U20-Top


-Rolba-
20:30


-Rolba-
-Rolba-


20:45
21:00


-Rolba-
21:15
21:30
21:45
22:00
-Rolba-


-Rolba-


22:15
22:30
22:45
23:00
-Rolba-
-Rolba-